De Omarming
 
Zet jongeren en hun omgeving weer in hun kracht

Aanbod

Alle coaching en trainingen worden door mij gegeven en zijn gebaseerd op mijn visie op neurodiversiteit. Dit maakt dat mijn aanbod speciaal geschikt is voor kinderen en jongeren met leerproblemen of een diagnose als dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, HSP, hoogbegaafd en autisme. Naast coaching en training aan kinderen en jongeren bied ik ook voor leidinggevenden, teams of organisaties trainingen en workshops om met volwassenen, jongeren en kinderen te werken die kampen met problemen veroorzaakt door het conceptueel denken.

ER zijn verschillende mogelijkheden voor coaching. Veelal werk ik met individuele coaching, maar u kunt ook kiezen voor een groepsaanbod. Wanneer uw vraag specifieke ondersteuning behoeft en intensieve coaching wenselijk is, past een individueel traject het best. Heeft uw kind al coaching ontvangen, maar kan hij/zij nog wat extra training in vaardigheden gebruiken voor het maken van huiswerk en het voorbereiden op toetsen? Dan kan het voordeliger en helpend zijn om dit in een groep te doen. Bijvoorbeeld conceptueel leren! Dit aanbod is veelal gericht op kinderen en jongeren in het onderwijs, die kampen met frustraties of leerachterstanden.

Daarnaast bied ik scholing en workshops voor groepen in het creëren van bewustwording en omgaan met neurodiversiteit. Dit vertaalt zich in verbetering van vaardigheden voor communicatie en samenwerking en zorgt voor een verbeterd groepsklimaat. Hierbinnen richt ik mij op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en bedrijven. De training Groepsdynamiek is vooral gericht op klassen. Voor leerkrachten en bedrijven is de Workshop Neurodiversiteit geschikt.

Wanneer mijn visie en het aanbod u aanspreken, maar u twijfelt of dit daadwerkelijk past bij uw vraag of behoefte, dan kunt u altijd een vrijblijvend intakegesprek aanvragen of contact opnemen per telefoon of e-mail.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info