De Omarming
 
Zet jongeren en hun omgeving weer in hun kracht

Herkenning bij uw kind

Wanneer u het gevoel heeft dat uw kind is veranderd. Zich op school anders gedraagt dan thuis of zich minder prettig voelt op school. Dan zijn dit vaak signalen van een kind dat niet volledig kan aansluiten bij het onderwijs dat hij aangeboden krijgt. Uw kind kan gefrustreerd zijn, zich niet begrepen voelen of het gevoel hebben dat hij veel te hard moet werken. Dit zijn veel voorkomende emoties bij het leren als conceptueel denker, waarbij zijn denkstijl botst met de aangeboden leerstrategie. Handvatten om met deze denkstijl om te gaan zijn dan vaak zeer welkom voor ouder en kind.

Leerlingen in alle leeftijden laten vaak dezelfde gedragingen zien, wanneer zij conceptueel denkers zijn en in het onderwijs systeem onvoldoende tot hun recht komen. Het karakter bepaalt hoe het kind deze frustratie uit. Hieronder een aantal voorbeelden van gedrag of uitingen van emotie, die kunnen in meer of mindere mate voorkomen:

 • (extreem) Perfectionisme op bijzaken.
 • Volledige controle zoeken in presentatie of voorkomen (bijvoorbeeld kleding).
 • Regelmatig een dag oververmoeid zijn, zonder directe aanleiding.
 • Buitengewoon veel spanning voelen voor toetsen, hardop voorlezen, inleveren en/of maken van opdrachten.
 • Ondefinieerbare buikklachten.
 • Relatief snel huilen of boos zijn om kleine dingen.
 • Bang zijn om fouten te maken.
 • Thuis extreem vasthouden aan eigen regels en verwachtingen.
 • Op school en bij anderen alles goed willen doen.
 • Weinig of geen eigen keuzes durven maken in het bijzijn van anderen, maar juist wel in persoonlijke materialen en inhoud.
 • Enorm sterk inlevingsvermogen en zich heel verantwoordelijk voelen voor anderen.
 • Frustratie bij het maken van huiswerk.
 • Oneindig veel moeten herhalen voor het leren van toetsen zonder goed resultaat.
 • Niet snappen waarom toetsresultaten lager zijn dan gedacht. 
 • Niet 'willen" begrijpen waarom een antwoord fout is.
 • Vaak middenin een verhaal beginnen met vertellen.
 • Bij het horen van een onderwerp al direct doorvragen of eigen ervaringen beginnen te vertellen.
 • Tijdens een instructie direct willen beginnen of juist dromerig overkomen.
 • Graag willen samenwerken, maar ook directief of eigenwijs kunnen zijn op de inhoud.
 • Vaak al vragen stellen of oplossingen benoemen, wanneer de uitleg of inleiding nog niet klaar is.
 • Uitblinken of sterk zijn in enkele vakken en in andere juist zwak zijn. Waarbij dit soms in de lessen duidelijk zichtbaar is maar niet zichtbaar is in toetsresultaten.
 • Herhalingsoefeningen nutteloos vinden of daarin nonchalant overkomen.
 • Een kind dat in vergelijking met vroeger veel ingetogener, gereserveerder of gespannener is.

Wanneer u uw zoon of dochter herkent in bovenstaande wil dit niet zeggen dat er een diagnose te stellen valt of dit nodig is. Wel komt dit zeer waarschijnlijk voort uit het conceptueel denken. Dit zijn signalen die u als ouder herkent, vaak bevestigt de leerkracht deze symptomen. Ook zal uw kind zichzelf hierin herkennen. Dat kan al een enorme opluchting zijn. Doordat er nog te weinig bekend is over conceptueel denken en de bijbehorende leerstijl, wordt nu vooral aandacht besteed aan het bestrijden van de symptomen en dan vooral pas als het storend wordt voor omgeving of leerling zelf.

In mijn coaching geef ik inzicht in conceptueel denken en de bijbehorende leerstijl. Ik help bij het ontwikkelen van leervaardigheden en handvatten om om te gaan met frustratie en bouw aan zelfvertrouwen voor de leerling. Daarbij sluit ik aan op de leerstijl van het kind en zijn of haar karakter.

Zowel voor kind, ouder als ook het onderwijs personeel biedt dit opluchting, ruimte, begrip en praktische handvatten voor het omgaan met een conceptueel denker. "Iedereen kan weer in zijn eigen rol en deze versterken vanuit persoonlijkheid."

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info