De Omarming
 
Zet jongeren en hun omgeving weer in hun kracht

Welkom

De Omarming biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in communicatie en prestatie, en hun omgeving.
Onder andere voortkomend uit de neurodiversiteit.

Voel jij je niet prettig bejegend of gefrustreerd in studie, werk of thuis?
Lijkt een leerling of uw kind gefrustreerd door niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van school?
Heeft u als ouder moeite met de communicatie met de school?
Heeft u het gevoel dat u uw kind niet meer kunt bereiken? 

 Lijkt uw kind ongelukkig, soms wel depressief en weet u niet meer hoe u kan helpen?

Loopt u als teamleider, intern begeleider of mentor telkens tegen dezelfde problemen aan met leerlingen en mogelijk ook in gesprekken met de betrokken ouders?

Zoekt u naar aanvullende hulpverlening voor kind of jongere na of tijdens een psychologisch behandeling?

De omarming kan u helpen bij het vinden van oplossingen voor al deze vragen. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info