De Omarming
 
Zet jongeren en hun omgeving weer in hun kracht

Neurodiversiteit

Neurodiversiteit biedt de mogelijkheid voor een nieuwe benadering van dyslexie, adhd, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. Vanuit deze benadering wordt uitgegaan van de kracht van de hersencapaciteit en het anders benaderen van theorie en vaardigheden. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen mensen zonder een dergelijke diagnose: de lijndenkers, ofwel de 'normale' mens in de huidige maatschappij en de conceptuele denkers (ook wel beelddenkers genoemd).

In neurologisch onderzoek in o.a. Canada en Amerika is aangetoond dat beide typen mensen een voorkeur hebben voor een bepaalde hersenhelft. Vanuit die hersenhelft handelen zij en verwerken zij informatie. Bij lijndenkers is er een voorkeur voor de linker hersenhelft en bij conceptueel denken is er een voorkeur voor de rechter hersenhelft.

Maar waarom zorgt dit dan voor leerproblemen bij conceptueel denkers en wat maakt dat benadering vanuit neurodiversiteit kan helpen?

Inmiddels is redelijk bekend dat verschillende gebieden in onze hersenen verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken en ontwikkelingen. Nu zijn een aantal facetten in onze maatschappij erg belangrijk geworden, zoals o.a. het technisch correct lezen en schrijven. Vervolgens zijn deze facetten in een systeem gegoten om deze iedereen aan te leren en te toetsen. Maar daar ontstaat het probleem. Dit systeem is ontwikkeld en doorgevoerd vanuit de benadering van lijndenkers en dus gestoeld op de logica en informatieverwerking van lijndenkers. De conceptueel denkers lopen hier al jaren op vast, omdat informatie op een andere manier wordt verwerkt en gekoppeld, waardoor zij uitvallen in het onderwijssysteem. 

Dit is een zeer beknopte inleiding over neurodiversiteit. Deze benadering geeft aan dat conceptueel denkers informatie wel degelijk kunnen opslaan en verwerken, maar dat daar een andere methodiek voor nodig is. Deze methodieken zijn in opmars en worden verder ontwikkeld. Waar het echter in de basis op neer komt is dat kinderen, jongeren en volwassenen hun eigen manier van leren moeten ontdekken. Dat zij de juiste handvatten aangereikt moeten krijgen en dat er bruggen gebouwd moeten worden tussen de verschillende denkstijlen. Dat wil niet zeggen dat de diagnoses onterecht zijn of problemen volledig verdwijnen, maar het biedt wel een wezenlijk nieuw en verbeterd perspectief.

Gedurende mijn begeleiding bied ik door middel van coaching handvatten voor een eigen leerstijl, maak ik verbinding en zorg ik voor begrip voor zowel de leerling, de ouders als de docenten. 

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt door deze inleiding of juist heel veel vragen hebben. Ik ga graag in gesprek om mijn visie verder toe te lichten. Dit kan ook aan de hand van een workshop, een voorlichting aan uw team, school of werkgever of door middel van een coaching traject.

Meer informatie:

Wilt u meer lezen over neurodiversiteit bij volwassenen bekijk dan de website https://www.geniaaloprechts.nl

De website van Stichting Impuls en Woortblind geeft meer informatie over o.a. dyslexie vanuit onderzoek en belangenbehartiging. In deze link een Amerikaans filmpje met uitleg over neurodiversiteit http://www.impulsenwoortblind.nl/de-sterke-kanten-van-dyslexie/

Nel Hofmeester is wetenschappelijk onderzoeker en dyslexiecoach voor studenten. Zij geeft meer inzicht in dyslexie en het onderwijssysteem in Nederland. http://www.nelhofmeester.nl/uncategorized/vijf-dingen-die-je-moet-weten-dyslexie/

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info